ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Бюджет

Информация анализ и Протокол 09.04.2024г.

Бюджет на ВПБ на МОН – 01.01. 2024 и Протокол ОС

Общо събрание  19.01.2024 г. 

Протокол ОС и информация – анализ

Бюджет на ВРБ на МОН – 01.01.2023 – Утвърден Протокол от ОС утвърден бюджет 2023 г.

Информация – анализ към 30.06.2023 година

Информация – анализ 31.03.2023 г.

Информация – анализ към 31.12.2022 година 

Информация – анализ към 30.09.2022 година

Отчет за приходите и на ЦСОП-Шумен към 30.09.2017 г.

Отчет за приходите и на ЦСОП-Шумен за 2017 г.

Отчет за приходите и на ЦСОП-Шумен към 09.2018 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен за 2018 г.

Бюджет на ЦСОП-Шумен за 2019 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.03.2019 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.06.2019 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.12.2019 г.

Бюджет на ЦСОП-Шумен за 2020 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.03.2020 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 30.06.2020 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 30.09.2020 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.12.2020 г.

Бюджет на ЦСОП-Шумен за 2021 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.03.2021 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 30.06.2021 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 30.09.2021 г.

Отчет за приходите и разходите на ЦСОП-Шумен за 2021 г.

Бюджет на ЦСОП- Шумен за 2022 г.

Отчет на приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 31.03.2022 г.

Отчет на приходите и разходите на ЦСОП-Шумен към 30.06.2022 г.