ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Мартенско пано – Първа награда на национален конкурс за мартеници 2019г. в гр. Свищов