ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Открит урок

КАБИНЕТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УВРЕЖДАНИЯ

Имена на ученика: Симеон Пенков Симеонов
Начало на часа: 10:20
Край на часа : 10:55
Цели на рехабилитацията:
1.Поддържане на обема на движение в долни и горни крайници.
2.Профилактика на контрактурите.
3.Увеличаване на силата на мускулите в долните крайници.
4.Увеличаване на издръжливостта в долните крайници.
5.Подобряване на походката и телодържането.
Задачи на рехабилитацията:
1.Подобряване на гъвкавостта в ставите на горните и долните крайници.
2.Намаляване на спастичността в долните крайници.
3.Подобряване на контрола в долните крайници.
4.Подобряване на гъвкавостта в гръбначния стълб.
Средства на рехабилитацията:
1.Мануална терапия на кушетка – 5 мин
2.Пасивни упражнения на кушетка – 5 мин
3.Стречинг – 5 мин
4.Активни упражнения за долни крайници на шведска стена-изправяне до стоеж и връщане до
седеж – 10 мин
5.Активни упражнения за подобряване на походката и телодържането-изпълняват се на
успоредка – 10 мин

Изготвил: Петър Вълчанов- рехабилитатор