ЦСОП - Шумен

ЦСОП - Шумен

Център за специална образователна подкрепа

Баба Марта дойде в Радио Шумен

Изложба базар на мартенички, изработени от сръчните ръце на децата и преподавателите от Центъра за специална образователна подкрепа – Шумен, беше открит в Радио Шумен.

Баба Марта дойде в Радио Шумен